5 listopada br. w Rzeszowie odbyło się III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej. Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, samorządów, instytucji działających na rzecz osób wykluczonych społecznie i zawodowo podsumowali pracę na rzecz niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i innych ludzi, którzy mają problemy, by podjąć pracę. Wręczono też nagrody dla liderów, animatorów i samorządów wspierających ekonomię społeczną na Podkarpaciu.

Gmina Leżajsk została nagrodzona za wspieranie ekonomii społecznej zajmując I miejsce. Oprócz samorządów nagrodzeni zostali również animatorzy w tym Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Leżajsk Ewa Kania. Nagrodę specjalną otrzymała Spółdzielnia Socjalna Dębnianka z Wierzawic.

Źródło: www.rzeszow.tvp.pl

Więcej na stronie: https://rzeszow.tvp.pl/45197807/iii-podkarpackie-forum-ekonomii-spolecznej-w-rzeszowie?fbclid=IwAR2ihRWEtIxuOOzQFQ8hYFVS-SH2nsFhaqiMK_VLUutXS0bOjtS2vEAYkVE

                                                                     Źródło: Spółdzielnia Socjalna Dębnianka