Fajne Granty to program realizowany przez Fundację CoderDojo Polska i firmę T-Mobile Polska. Jego celem jest wsparcie inicjatyw i środowisk zajmujących się szerzeniem nauki programowania skierowanej do społeczności lokalnej. W ramach Fajnych Grantów można otrzymać środki i sprzęt, który pozwoli zrealizować zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury.

Projekt ma służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jego realizacji powinna odczuwać szersza społeczność dzieci lub młodzieży. Projekty, z których mogą korzystać tylko pojedyncze osoby oraz te, z których można korzystać jedynie pod warunkiem wniesienia opłat, nie będą przyjmowane do Programu Grantowego.

Projekt musi przewidywać przeprowadzenie zajęć (warsztatu lub cyklu warsztatów) dla określonej grupy wiekowej z przedziału wiekowego od 7 lat do 18 lat wraz z listą materiałów, które muszą zmieścić się w pudełku/skrzynce o wymiarach wewnętrznych 485x385x245 mm, a ich wartość nie może przekroczyć 1 000 zł brutto.

Aby wziąć udział w programie należy:

  • Zebrać pasjonatów nowych technologii i chętnych do działania współpracowników.
  • Wymyślić scenariusz zajęć wraz z listą materiałów, które muszą zmieścić się w pudełku.
  • Zgłosić opis projektu przez formularz na stronie fajnegranty.pl i … czekać na werdykt komisji, która zdecyduje, które scenariusze zostaną zrealizowane.
  • Laureaci otrzymają informację o wyborze ich scenariusza wraz z dwoma pudełkami do wypełnienia ich sprzętem o wartości do 1000 PLN każde.
  • Podczas realizacji projektu konkursowego należy stworzyć dwa identyczne pudełka i korzystając z jednego z nich zrealizować warsztaty.
  • Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonego warsztatu/cyklu zajęć i drugi egzemplarz pudełka należy przesłać do Fundacji CoderDojo Polska, aby wziąć udział w drugim etapie konkursu.

Aby wziąć udział w programie należy dokonać rejestracji uczestników i zgłosić projekt do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://fajnegranty.pl/