Fundacja mBanku prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektów z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się:

  1. organizacje pozarządowe, które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku,
  2. biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, inne placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone przez organy samorządu terytorialnego,
  3. uczelnie wyższe.

Najbliższy termin składania wniosków mija 19 grudnia 2019 r. o godz. 15.00.

  • Fundacja może sfinansować np. matematyczny konkurs lub specjalne lekcje matematyki, na których pokażesz uczniom ciekawsze oblicze tej nauki. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na jego realizację, skorzystaj z dotacji Fundacji mBanku.
  • Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej, np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki.
  • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, raz w miesiącu. Nie ma więc znaczenia, kiedy pomysł przyjdzie Ci do głowy – zawsze możesz się zgłosić po dotację.
  • Każdy projekt możemy dofinansować maksymalnie trzykrotnie.
  • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie internetowej Fundacji - https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/