W związku z rozpoczęciem procedur planistycznych dotyczących:

•    Zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Park Przemysłowy Stare Miasto

Wójt Gminy Leżajsk informuje, że zainteresowani mogą składać wnioski do ww. procedur. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy – w terminie do 14.02.2020 roku.