Dziś do Betlejem jadą Królowie

złote korony mają na głowie…

Zgodnie z wielowiekową tradycją organizacji orszaku związanego ze Świętem Objawienia Pańskiego (potocznie zwanym Świętem Trzech Króli) również w Dębnie miało miejsce bardzo ciekawe i barwne wydarzenie świąteczne.
W świąteczny poniedziałek przy szopce betlejemskiej spotkali się  Trzej Mędrcy wraz z towarzyszącym im  licznym orszakiem, by rozpocząć  bardzo mocno zakorzenioną  w naszym środowisku świąteczną kolędę.
Tradycji stało się zadość, po odnalezieniu Dzieciątka mędrcy pokłonili się,  złożyli dary, uczestniczyli w nabożeństwie, by później udać się z "wesoła nowiną” do naszych domów.
Cieszy bardzo liczny udział w orszaku dzieci, młodzieży i dorosłych, którym organizatorzy serdecznie dziękują za zaangażowanie w kultywowaniu tradycji.
Opisane powyżej wydarzenie  zorganizowano w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Projekt nosi nazwę „Promocja obszaru LGD poprzez wydanie publikacji i organizację 4 imprez promujących bogactwo rekreacyjne, historyczne i turystyczne regionu”  tym imprezy pn. ,,Na Trzech Króli” w Dębnie.
Informujemy wszystkich, że kontynuacją projektu będzie wspólne kolędowanie w dniu 19 stycznia w kościele parafialnym i Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnie na które wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Kazimierz Krawiec