Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Leżajsk. Dzięki współpracy pracowników Senior + i Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu wydawanie żywności odbywa się w sposób bezpieczny z zachowaniem wszystkich ograniczeń i obostrzeń. Do tej pory do Przychojca przyjechało już  2 tiry przeróżnych artykułów spożywczych które sprawnie zostały rozładowane  przez pracowników CIS.

Pracownicy Senior+ wraz z pracownikami GOPS  przygotowują pakiety i telefoniczne informują kiedy można je w bezpieczny sposób odebrać. Zostało wydanych 1000 pakietów dla rodzin, które do tej pory korzystały z tej formy pomocy. 

W związku z epidemią wiele rodzin może odczuwać jej skutki szczególnie finansowe. Dlatego GOPS Leżajsk przygotował 500 paczek żywnościowych dla rodzin które utraciły prace lub zmniejszył im się dochód do kwoty 1056 zł w rodzinie na osobę oraz 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Bardzo prosimy zgłaszać swoje chęci do odebrania paczek telefonicznie. Dystrybucja odbywa się w domu Seniora + w Przychojcu. Każdy odbiór paczki żywnościowej należy poprzedzić zgłoszeniem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod poniższe numery telefonów:
- Chałupki Dębniańskie, Hucisko, Maleniska, Giedlarowa: 17 240 61 45
- Biedaczów, Gwizdów: 17 240 61 44
- Dębno , Piskorowice , Stare Miasto , Przychojec, Brzóza Królewska: 17 240 61 42 ,17 240 61 43
- Giedlarowa, Wierzawice: 17 240 61 49