eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy oraz innych stron świata, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Poprzez wspólne działania rozwijają swoją wiedzę i umiejętności nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Współpraca i wymienianie się posiadaną wiedzą motywuje do nauki języków obcych, do poznawania innych ludzi i kultur, do wielowymiarowego  otwarcia się na Europę. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do wspólnych  działań ponad granicami, do wymiany informacji i doświadczeń. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom i angażuje wszystkich uczestników projektu.

Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej zaangażowałł się w pięć projektów międzynarodowych. Koordynatorem projektów niemieckojęzycznych  jest pani Monika Popowicz. Uczniowie klasy 7 współpracują ze szkołami z Francji, Włoch i Estonii realizując projekt „Deutsch über Grenzen”, oraz ze szkołami z Niemiec Chorwacji i Czech uczestniczą w projekcie  „Das ist mein Land”. Zakończono już realizację projektu „Ostern mal anders – online Spiele”.

Projekt z języka angielskiego „Exchanging Culture Through Words” realizuje pani Agata Wach z klasą 5 i 6 we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Turcji, Włoch i Szwecji.

Więcej na informacji na temat międzynarodowych działań eTwinningowych  można znaleźć na stronie internetowej szkoły oraz na etwinning.net

Podczas realizacji tych projektów uczniowie doskonalą znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego, poznają kulturę innych krajów, uczą się, jak zaistnieć w kulturze globalnej, jednocześnie nie tracąc własnej tożsamości.