Debata nad Raportem o stanie gminy Leżajsk za rok 2019

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Leżajsk przedstawia Radzie Gminy Leżajsk Raport o stanie gminy Leżajsk za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 roku – Raport dostępny jest - pdf tutaj (4.70 MB) .
W debacie nad Raportem o stanie gminy Leżajsk za rok 2019 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest – pdf tutaj (397 KB) a także w Urzędzie Gminy Leżajsk.
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Leżajsk za rok 2019 odbędzie się 29 maja 2020 roku (tj. piątek) o godz. 16:00.