W imieniu własnym oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie - Oddział Terenowy w Leżajsku, dziękujemy wszystkim krwiodawcom, którzy zareagowali pozytywnie na apel i oddali krew dla tych najbardziej potrzebujących.

Niestety, w województwie Podkarpackim nadal są niedobory krwi. Szczególnie brakuje tej z grup: 0 RhD+, 0 RhD-, A RhD+ oraz B RhD-. Stąd ponowny apel o pilne oddawanie krwi, bo szczególnie latem bardzo jej brakuje.

Mieszkańcy Gminy Leżajsk oraz okolic mogą oddać krew w Terenowym Oddziale w Leżajsku, ul. Leśna 22, tel. (17) 242 03 07; godziny pracy 7:00-13:35; godziny rejestracji dawców 7:00-10:30.
Punkt przyjmuje tylko osoby zdrowe, które w ciągu dwóch tygodni poprzedzających wizytę nie były za granicą, nie miały kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub mającą objawy choroby. Dawcom nie powinny towarzyszyć osoby nieoddające krwi.