Fundacja PZU ogłosiła konkursy na rok 2020, w ramach których organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować  o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców:

Fundacja PZU z Kulturą – celem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych – nabór wniosków od 31.07.2020 r.

Z Fundacją PZU po lekcjach – celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży – nabór wniosków od 15.09.2020 r.

Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację dostępne są na stronie Fundacji PZU w zakładce  Konkursy i dotacje w regulaminach poszczególnych konkursów.