Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, iż w związku z panującą pandemią COVID-19, należy umówić się wcześniej na dany dzień i godzinę w celu złożenia wniosków od dnia 03.08.2020r. o:
•    zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
•    świadczenie 300+
•    specjalny zasiłek opiekuńczy
•    świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Wcześniejsze zapisanie się na dogodny dla Państwa termin skróci czas oczekiwania na złożenie wniosków.

Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, telefon: 17 240-61-47.
Wypełnione wnioski wraz z kopią wymaganych dokumentów (m.in.: umowy o pracę, świadectwa pracy, PIT-y-11, orzeczenia o niepełnosprawności, wyroki o rozwodzie/separacji i zasądzonych alimentach, zupełne odpisy aktów urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) należy składać pracownikom Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Leżajsku po wcześniejszym telefonicznym umówieniu złożenia wniosku.

Wnioski o w/w świadczenia można pobrać ze strony internetowej: www.gops.gminalezajsk.pl lub odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Leżajsku. Wnioski przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione. W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 240-61-47 oraz 791-462-421.

WAŻNE: wnioski mogą składać jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku osób, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19 objętych kwarantanną, a także osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych proszone są o zmianę wyznaczonego wcześniej terminu na złożenie wniosku. Podczas składania wniosku prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego, tj. założenia maseczki i dezynfekcji rąk.