Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji miały skromniejszą oprawę. Podczas uroczystego apelu z udziałem kierownictwa podkarpackiej policji i władz wojewódzkich, wyróżnionym funkcjonariuszom i pracownikom wręczono awanse i odznaczenia. Wśród gości byli też samorządowcy i szefowie służb mundurowych, których uhonorowano Medalami za Zasługi dla Policji.

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań policji, MSWiA nadało Srebrny Medal Za Zasługi dla Policji Wójtowi Gminy Leżajsk Krzysztofowi Sobejko.

Medal "Za zasługi dla Policji" został określony w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku, jako odznaczenie cywilne za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Przyznaje się go również za współpracę polskiej policji z policjami innych państw. Medale takie wręcza się osobom, które inicjowały lub organizowały działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, a także współdziałały w tym zakresie z organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi.

Źródło: http://czytajrzeszow.pl

Zdjęcia: KWP w Rzeszowie