Stare Miasto-Park Sp. z o.o. informuje, że w związku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem na terenie kraju i w regionie w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom od 9 listopada 2020 r. PSZOK w Giedlarowej będzie czynny wyłącznie w soboty w wydłużonych godzinach pracy: 8:00 – 14:00.

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. informuje o zasadach przyjmowania odpadów rolniczych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giedlarowej.

Gmina Leżajsk planuje złożyć wniosek  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Gmina Leżajsk planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Wójt Gminy Leżajsk oraz "Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. w Wierzawicach uprzejmie informują o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych ...