Stare Miasto-Park Sp. z o.o. informuje o zasadach przyjmowania odpadów rolniczych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giedlarowej.

Gmina Leżajsk planuje złożyć wniosek  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Gmina Leżajsk planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Wójt Gminy Leżajsk oraz "Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. w Wierzawicach uprzejmie informują o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych ...