Stare Miasto-Park Sp. z o.o. informuje, że pod linkiem: https://www.sm-park.pl/k/index.php/pszokmenu/odpady-rolnicze znajdą Państwo informacje dot. zasad przyjmowania odpadów rolniczych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giedlarowej oraz cennik ustalony Zarządzeniem 7/2020 Prezesa Zarządu Stare Miasto-Park Sp. z o.o. Aktualizacje cennika będą dostępne pod podanym wyżej linkiem na stronie internetowej Spółki.