Mieszkańcy gminy oraz interesanci chcą w urzędzie płacić nowocześnie i bezpiecznie, czyli w formie bezgotówkowej. Uruchomiliśmy internetową usługę pod poniższym linkiem: kliknij tutaj lub ikonkę powyżej.

Zalogować do usługi można się za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości internetowej za pomocą bezpiecznego połączenia zabezpieczonego certyfikatem.

SCHEMAT PRZEPŁYWU DANYCH /kopia ze strony firmy RADIX/

Logowanie za pomoca Profilu Zaufanego

Aby rozpocząć korzystanie z usługi EBOI konieczne jest założenie konta pod adresem www.pz.gov.pl a następnie złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego. Profil Zaufany jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych wniosków czy urzędowej korespondencji. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów: ZUS lub skarbowym.

W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Logowanie za pomocą bankowości internetowej

W chwili obecnej możliwe jest również logowanie do Elektronicznego Biura Obsługi za pomocą bankowości elektronicznej banków które zintegrowały się z Profilem Zaufanym:

1. PKO Bank Polski

2. Inteligo

Jak na razie nasza gmina jest pierwszą jednostką samorządu terytorialnego w naszym regionie, w której opłaty lokalne można dokonać przy pomocy sieci.

 • Chcesz sprawdzić swoje zobowiązania wobec urzędu, np. wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego itp.?
 • Nie pamiętasz terminu płatności raty podatku?
 • Nie masz czasu na wizytę w urzędzie?

Dzięki nowej usłudze system umożliwia wyświetlenie informacji o aktualnych zobowiązaniach na rzecz Urzędu Gminy w zakresie:

 • Opłaty za gospodarowanie śmieciami;
 • Podatku od nieruchomości;
 • Podatku rolnego;
 • Podatku leśnego;
 • Podatku od środków transportowych.
 • Faktury na rzecz Gminy  -/ projektowane jest równięż pobieranie tych faktur z Platformy Eboi/ 

Dzięki nowej usłudze:

 • otrzymasz możliwość dokonania płatności przez Internet,
 • zapłacisz swoje zobowiązania terminowo i unikniesz odsetek od nieterminowo opłaconych należności.

Informujemy również, że w kasie Urzędu Gminy udostępniona została usługa umożliwiająca dokonywanie wspomnianych wpłat przy użyciu kart płatniczych.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z uruchomionych usług.